CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Agnieszka Smolińska
Tytuł Wojciech Tygielski, Włosi w Polsce XVI-XVII wieku. Utracona szansa na modernizacją, Biblioteka „Więzi", Warszawa 2005
Title Wojciech Tygielski, Włosi w Polsce XVI-XVII wieku. Utracona szansa na modernizacją, Biblioteka „Więzi", Warszawa 2005
Pełny tekst / full text
Tom 10