CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Krzysztof Mastykarz
Tytuł Elżbieta Pilecka, Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005Elżbieta Pilecka, Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowani
Title Elżbieta Pilecka, Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005Elżbieta Pilecka, Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowani
Pełny tekst / full text
Tom 10