CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Katarzyna Justyniarska-Chojak ()
Tytuł Wyprawy ślubne mieszczanek z województwa sandomierskiego (w XVII wieku)
Title Wyprawy ślubne mieszczanek z województwa sandomierskiego (w XVII wieku)
Pełny tekst / full text
Tom 10