CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Marta Pieniążek-Samek
Tytuł Septem peccata capitalia. Obrazki z życia codziennego kielczan w XVII-XVIII wieku
Title Septem peccata capitalia. Obrazki z życia codziennego kielczan w XVII-XVIII wieku
Pełny tekst / full text
Tom 10