CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Magdalena Biniaś-Szkopek
Tytuł Jeszcze o monetach Bolesława IV Kędzierzawego
Title Jeszcze o monetach Bolesława IV Kędzierzawego
Pełny tekst / full text
Tom 10