CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Bruno Marek Wojtasik
Tytuł Konferencja naukowa "Strajki w Polsce w XX wieku", Kielce, 20-21 kwietnia 2010 roku
Title Konferencja naukowa "Strajki w Polsce w XX wieku", Kielce, 20-21 kwietnia 2010 roku
Pełny tekst / full text
Tom 12