CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Lucyna Kostuch Katarzyna Ryszewska
Tytuł Konferencja "Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu", Kielce, 11-12 marca 2009 roku
Title Konferencja "Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu", Kielce, 11-12 marca 2009 roku
Pełny tekst / full text
Tom 12