CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Czesław Galek
Tytuł Ks. Edward Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945, Lublin 2009
Title Ks. Edward Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945, Lublin 2009
Pełny tekst / full text
Tom 12