CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Arkadiusz Toporski
Tytuł Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, K. Sierakowska, Kielce 2009
Title Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, K. Sierakowska, Kielce 2009
Pełny tekst / full text
Tom 12