CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Stanisław Wiech
Tytuł Dariusz Taźbirek, Lublin w czasie powstania listopadowego, aneks, ilustracje, Lublin 2009
Title Dariusz Taźbirek, Lublin w czasie powstania listopadowego, aneks, ilustracje, Lublin 2009
Pełny tekst / full text
Tom 12