CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Łukasz Malicki ()
Tytuł Tomasz Ossowski, Dariusz Kupisz, Radom w czasach Jagiellonów 1386-1572, Radom 2009
Title Tomasz Ossowski, Dariusz Kupisz, Radom w czasach Jagiellonów 1386-1572, Radom 2009
Pełny tekst / full text
Tom 12