CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Alicja Szulc
Tytuł Homo religiosus późnego średniowiecza. Bernardyński model religijności masowej, Poznań 2007
Title Homo religiosus późnego średniowiecza. Bernardyński model religijności masowej, Poznań 2007
Pełny tekst / full text
Tom 12