CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Ryszewska
Tytuł Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum, Toruń 2006
Title Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum, Toruń 2006
Pełny tekst / full text
Tom 12