CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Małgorzata Przeniosło
Tytuł Rada Opiekuńcza Okręgowa w Krakowie w latach 1919-1920
Title Rada Opiekuńcza Okręgowa w Krakowie w latach 1919-1920
Pełny tekst / full text
Tom 12