CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Lucyna Kostuch
Tytuł Żołnierskie wyobrażenia boskiej obecności na polu bitwy w świetle helleńskich przekazów literackich
Title Żołnierskie wyobrażenia boskiej obecności na polu bitwy w świetle helleńskich przekazów literackich
Pełny tekst / full text
Tom 12