CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Anna Nowocień (Kielce)
Tytuł Konferencja naukowa "Armia Krajowa. Spojrzenie po siedemdziesięciu latach". Kielce, 14 lutego 2012
Title Konferencja naukowa "Armia Krajowa. Spojrzenie po siedemdziesięciu latach". Kielce, 14 lutego 2012
Pełny tekst / full text
Tom 14