CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Justyniarska-Chojak (Kielce)
Tytuł Konferencja "Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku)". Kielce, 15-16 maja 2012
Title Konferencja "Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku)". Kielce, 15-16 maja 2012
Pełny tekst / full text
Tom 14