CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Cedro (Kielce)
Tytuł Eugeniusz Niebelski, Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, Wrocław 2011
Title Eugeniusz Niebelski, Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, Wrocław 2011
Pełny tekst / full text
Tom 14