CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Sylwia Konarska-Zirnnicka (Kielce) ()
Tytuł Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskie słodycze, Warszawa 2011
Title Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskie słodycze, Warszawa 2011
Pełny tekst / full text
Tom 14