CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Sylwia Konarska-Zirnnicka (Kielce)
Tytuł Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskie słodycze, Warszawa 2011
Title Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskie słodycze, Warszawa 2011
Pełny tekst / full text
Tom 14