CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Przemysław Szpaczyński (Zielona Góra)
Tytuł Spór o postawę króla Zygmunta III wobec prawa. Na marginesie książki Izabeli Lewandowskiej-Malec, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632), Kraków 2009
Title Spór o postawę króla Zygmunta III wobec prawa. Na marginesie książki Izabeli Lewandowskiej-Malec, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632), Kraków 2009
Pełny tekst / full text
Tom 14