CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Marek Przeniosło (Kielce)
Tytuł "Byli obszarnicy i arystokracja rodowa" w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w 1969 roku przez Departament IIl Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Title "Byli obszarnicy i arystokracja rodowa" w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w 1969 roku przez Departament IIl Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Pełny tekst / full text
Tom 14