CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Anna Nowocień (Kielce)
Tytuł Ostatnie lata władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1988-1990)
Title Ostatnie lata władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1988-1990)
Pełny tekst / full text
Tom 14