CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Aleksander Gotowicz (Bydgoszcz)
Tytuł Agitacja i agitator w strukturach terenowych Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy na przełomie XIX i XX wieku
Title Agitacja i agitator w strukturach terenowych Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy na przełomie XIX i XX wieku
Pełny tekst / full text
Tom 14