CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Jurij Fedoryk (Berdiańsk)
Tytuł Kasata unii i stanowienie prawosławnej eparchii chełmsko-warszawskiej w Królestwie Polskim
Title Kasata unii i stanowienie prawosławnej eparchii chełmsko-warszawskiej w Królestwie Polskim
Pełny tekst / full text
Tom 14