CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Mariusz Nowak (Kielce)
Tytuł Krakowscy konserwatyści wobec koncepcji ugody polsko-rosyjskiej Aleksandra Wielopolskiego (na przykładzie kwestii adresu do cara Aleksandra II w lutym 1861 roku)
Title Krakowscy konserwatyści wobec koncepcji ugody polsko-rosyjskiej Aleksandra Wielopolskiego (na przykładzie kwestii adresu do cara Aleksandra II w lutym 1861 roku)
Pełny tekst / full text
Tom 14