CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Leszek Madej (Kraków)
Tytuł Powstanie i ewolucja skupisk kozackich na tle polityki caratu w okresie od XVI do początku XX wieku
Title Powstanie i ewolucja skupisk kozackich na tle polityki caratu w okresie od XVI do początku XX wieku
Pełny tekst / full text
Tom 14