CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Agata Chrobot (Kielce)
Tytuł Poeci renesansowi o wyprawach moskiewskich króla Stefana Batorego
Title Poeci renesansowi o wyprawach moskiewskich króla Stefana Batorego
Pełny tekst / full text
Tom 14