CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Stanisław Engiel (Instytut Historii UJK)
Tytuł Grzegorz Smyk, Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864—1915, Lublin 2011
Title Grzegorz Smyk, Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864—1915, Lublin 2011
Pełny tekst / full text
Tom 15