CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Ryszewska (Instytut Historii UJK)
Tytuł Joachim Śliwa, Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy. Studia z dziejów zainteresowań staroźytniczych, Kraków 2012
Title Joachim Śliwa, Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy. Studia z dziejów zainteresowań staroźytniczych, Kraków 2012
Pełny tekst / full text
Tom 15