CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Anna Nowocień (Instytut Historii UJK)
Tytuł Sytuacja gospodarcza w województwie kieleckim u schyłku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w interpretacji Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Title Sytuacja gospodarcza w województwie kieleckim u schyłku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w interpretacji Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Pełny tekst / full text
Tom 15