CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Mateusz Ihnatowicz (Instytut Historii UG)
Tytuł "Awangarda Kościoła". O wiedzy teoretycznej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na temat stanu zakonnego w świetle wybranych publikacji wewnętrznych
Title "Awangarda Kościoła". O wiedzy teoretycznej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na temat stanu zakonnego w świetle wybranych publikacji wewnętrznych
Pełny tekst / full text
Tom 15