CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Ewelina Kaczor (Instytut Historii UJK)
Tytuł Wizerunek kobiety w kolekcji kazań Sermones sapientiales Stanisława ze Skarbimierza
Title Wizerunek kobiety w kolekcji kazań Sermones sapientiales Stanisława ze Skarbimierza
Pełny tekst / full text
Tom 15