CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Teresa Koba-Ryszewska (Kielce)
Tytuł Wspomnienie o doktorze Leonardzie Owczarku
Title Wspomnienie o doktorze Leonardzie Owczarku
Pełny tekst / full text
Tom 16