CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Kinga Majecka (Kielce)
Tytuł Strajki w Polsce w XX wieku, red. Ryszard Gryz, Warszawa 2011
Title Strajki w Polsce w XX wieku, red. Ryszard Gryz, Warszawa 2011
Pełny tekst / full text
Tom 16