CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Robert Kotowski (Kielce)
Tytuł Żeńskie szkolnictwo średnie w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce
Title Żeńskie szkolnictwo średnie w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce
Pełny tekst / full text
Tom 16