CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Wojciech Jaworski (Sosnowiec)
Tytuł Niemieckie organizacje społeczne w Królestwie Polskim (1821–1914)
Title Niemieckie organizacje społeczne w Królestwie Polskim (1821–1914)
Pełny tekst / full text
Tom 16