CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Ryszewska (Kielce)
Tytuł „Gabinet starożytności” Tomasza Zielińskiego
Title „Gabinet starożytności” Tomasza Zielińskiego
Pełny tekst / full text
Tom 16