The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Beata Wojciechowska (Jan Kochanowski University of Kielce) ORCID:0000-0003-2091-3627 
Title Urine and Its Characteristics in Selected Medieval Treatises
DOI 10.25951/4477 
Keywords urine, Middle Ages, disease prognosis, diagnosis.
Pages 143–155
Full text
Volume 23

Streszczenie

Od wczesnego średniowiecza diagnozowanie chorób na podstawie moczu stawało się coraz bardziej popularne. Wieloaspektowy ogląd moczu stanowił nieinwazyjny i oparty na teorii hu-moralnej sposób na wskazanie oraz określenie braku równowagi w organizmie. Niewątpliwie autorzy traktatów byli nie tylko teoretykami, lecz także znakomitymi obserwatorami, którzy stworzyli schematy badania moczu, przyczynili się do rozwoju diagnostyki, jak również wypracowali kanon pism dla średniowiecznych uniwersytetów i szkół medycznych.

Summary

Since the early Middle Ages urine examination has become increasingly popular in disease diagnosis. Mediaeval physicians used to take colour, consistency, clarity, sediment, and odor into account. A multifaceted view of urine provided a non-invasive and humoral-theory-based way to indicate and identify imbalances in the body. The authors of the discussed treatises were not only theoreticians but also excellent observers of patients and their urine.