The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Lidia Michalska-Bracha
Title Pamięci Profesora Andrzeja Feliksa Grabskiego (13 września 1934 - 26 czerwca 2000)
Full text
Volume 3