The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Justyniarska
Title Konferencja "Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym". Kielce-Wólka Milanowska, 4-6 grudnia 2000
Full text
Volume 3