The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Ryszard Gryz
Title Ksiądz Bogdan Stanaszek, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939, Lublin 1999
Full text
Volume 3