The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Zenon Guldon
Title Paweł Fijałkowski, Żydzi vv województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIII w., Warszawa 1999
Full text
Volume 3