The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Bogusław Dygdała
Title Stanisław Obirek SJ, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668. Działalność religijna, spoleczno-kulturalna i polityczna, Kraków 1996
Full text
Volume 3