The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Aleksander Smoliński
Title Kolejny niewypał wydawniczy (Aleksander Mazur, Ceremonial promocyjny w Wojsku Polskim 966-1996, "Bellona", Warszawa 1997)
Full text
Volume 3