The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Justyniarska
Title Testament mieszczanina przedborskiego Łukasza Janczurkowica z 1668 roku
Full text
Volume 3