The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Dariusz Jarosz
Title Doświadczenie rządów komunistycznych w historii wsi w Europie Środkowowschodniej
Full text
Volume 3