The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Wiesław Caban Marek Przeniosło
Title Obraz ziemiaństwa w prasie ruchu ludowego w czasie I wojny światowej
Full text
Volume 3