The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Agafia J. Zacharowa
Title Wkład naukowy Siergieja W. Jastriemskiego - zesłańca politycznego z lat 1886-1896 - w poznanie języka i folkloru Jakutów
Full text
Volume 3