The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Tatiana A. Dworieckaja
Title iskup Adam Stanisław Krasiński na zesłaniu w Wiatce
Full text
Volume 3