The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Zenon Guldon Jacek Wijaczka
Title Kupiec zamojski i toruński Samuel Edwerdt. Przyczynek do kontaktów handlowych Krakowa z Prusami Królewskimi w połowie XVII wieku
Full text
Volume 3